Zəmanət

Zəmanət

Quraşdırılması və qoşulması:

Quraşdırıma xidməti qeydə alındığı gündən etibarən 3 -iş günü müddətində yerinə yetirilir.

Məhsulun quraşdırılması və qoşulması üçün Franke texnikasına xidmət edən firma sertifikatlı servis mərkəzinə müraciət etməyiniz məsləhət görülür .Siz həm də bu cür xidmət üçün sertifikatı olan digər istənilən firmaya müraciət edə bilərsiniz.

Ancaq bu halda unutmamalısınız ki , düzgün olmayan qoşulmalar sizi pulsuz təminatlı xidmətlərdən məhrum edə bilər .

·     Zəmanət müddəti ərzində bütün təmir işləri servis mərkəzində yerinə yetirilir

·     Bu zaman nəqliyyat və quraşdırma xərcləri müştərinin hesabına yerinə yetirilir

·     Servis mərkəzi müştəridən qəbul etdiyi malın 1  gün müddətində təmir etməyi öz öhdəsinə götürür

·     Sifarişçinin yerində təmir və xidmət işləri görülərsə, əlavə haqq alınır

Quraşdırılma və istismar normasına riayət edilmədiyi üçün dəyən ziyana görə istehsalçı qnunvericiliklə ona verilən bütün hüquqlardan istfadə edə bilər.

·     Təlimatda göstərilən istismar qaydalarına düzgün əməl olunmadıqda baş verən nasazlığa görə bütün təmir işləri müştərinin hesabına aparılır.

·     Zəmanət talonu itirilibsə  zəmanət öhdəliyi öz qüvvəsini itirmiş sayılır.

 

                                                                                                                                    DİQQƏT !

1.     Satıcıdan məhsulu qəbul etdikdə istehsalçının Franke satış mərkəzinin təminat talonunun ticarət təşkilatı tərəfindən tam və düzgün doldurulması əmin olun .

2.     Əgər zəmanət talonunun üzərində göstərilən malın modeli  seriya nömrəsi silinibsə və ya digər düzəlişlər edilibsə bu zaman həmin mal  zəmanətə daxil edilmir.

 

 

DİQQƏT!

Aşağıdakı hallarda baş verən nasazlıqlara  zəmanət aid edilmir  .

1.     İstismar təlimatında göstərilən istifadə, saxlama və daşınma qaydalarına əməl edilmədikdə

2.     Üçüncü şəxsin müdaxiləsi olduqda :


·      İstehsalçı ilə razılaşdırılmadan məhsula konstruktiv dəyişikliklərin edilməsi 

·      Elektrik , qaz və su təchizatı şəbəkəsinin  parametrlərinin normadan artıq kənara çıxarması nəticəsində baş verən çatışmamazlıq

 

3.Təbii fəlakətlər nəticəsində baş verdikdə

4.Məhsulun daxilində başqa əşyalar,  hissəciklər mayelər və həşəratların düşməsi nəticəsində baş verən nasazlıqlar olarsa